Loading

Resultaat vastklikken energietarieven 2014 door VFI-energie.

VFI-energie koopt via een inkoopstrategie op zo gunstig mogelijke momenten voor haar leden in. Hiervoor is een raamcontract met ENECO gesloten waarin scherpe marges zijn onderhandeld en gunstige afname- en betalingscondities. Hierbij het resultaat voor levering elektriciteit en aardgas in 2014.

Elektriciteit

Het totale volume van de deelnemers in het VFI collectief is in drie delen ingekocht. Dit om de risico’s van prijsfluctuatie zoveel mogelijk te nivelleren. Hierdoor is een scherp tarief tot stand gekomen waarbij verantwoorde risico’s zijn genomen in een sterk fluctuerende markt.

In bijlage 1 “Positierapport VFI 2014” is het  verloop van de tarieven voor levering 2014 weergegeven met daarbij aangegeven de drie inkoopmomenten.


In onderstaande tabel zijn de definitieve tarieven weergegeven inclusief de toeslag voor duurzame (groen) elektriciteit.

Tabel 1. Inkoopmomenten elektriciteit 2014

 

De tarieven zijn vergeleken met de vaste prijs aanbiedingen van de twee grootste elektriciteit-leveranciers in Nederland. In tabel 2 zijn de besparingen berekend voor het totale collectief van VFI.


Tabel 2. Besparingen VFI-energie t.o.v. NUON en Essent

 

Er zijn 103 aansluitingen voor levering van elektriciteit in het collectief. Dit geeft voor de gemiddelde aansluitingen besparing van € 778 excl. BTW t.o.v. NUON en € 487 excl. BTW t.o.v. Essent.

Aardgas

Het totale volume van de deelnemers in het VFI collectief is in één keer ingekocht. De rede is dat de aardgastarieven relatief hoog zijn geweest in de gehele periode dat de tarieven konden worden vastgelegd. Er is zo lang mogelijk gewacht om de kans te pakken dat de tarieven nog omlaag zouden gaan. Helaas is dit niet gebeurd.

In bijlage 2 “Evaulatierapport Aardgas VFI 2014” is het  verloop van de tarieven voor levering 2014 weergegeven met daarbij aangegeven het inkoopmomenten.   


In tabel 3 is een overzicht opgenomen van de inkoopmomenten en de volumes die op dat moment zijn ingekocht voor zowel groot- als kleinverbruik.

Tabel 3. Inkoopmomenten aardgas 2014

 


Het aardgastarief kleinverbruik is vergeleken met de vaste prijs aanbiedingen van de twee grootste aardgasleveranciers in Nederland. In tabel 4 zijn de besparingen berekend voor het totale collectief van VFI. Grootverbruik kan niet vergeleken worden daar dit altijd om een maatwerkaanbieding gaat.

Tabel 4. Besparingen VFI-energie t.o.v. NUON en Essent

 

Er zijn 73 aansluitingen voor levering van aardgas in het collectief. Dit geeft voor de gemiddelde aansluitingen besparing van -€ 433 excl. BTW t.o.v. NUON en - € 219 excl. BTW t.o.v. Essent. Kortom er is duurder ingekocht dan de tarieven van NUON en Essent.


Opmerking: De tarieven die wij in de vergelijking voor NUON en ESSENT hebben gebruikt zijn de tarieven die worden berekend wanneer zowel elektriciteit als aardgas wordt afgenomen. Gescheiden inkopen is niet mogelijk voor deze tarieven. Kortom de besparing per locatie (elektriciteit- en aardgasaansluiting) is gemiddeld bij NUON € 345 excl. BTW en bij ESSENT € 268 excl. BTW.

Loading