Loading

Resultaat vastklikken energietarieven 2015 door VFI-energie.

VFI streeft ernaar om met het energiecollectief VFI-Energie op zo gunstig mogelijke momenten voor haar leden in te kopen. Hiervoor is een raamcontract met ENECO gesloten waarin scherpe marges zijn onderhandeld en gunstige afname- en betalingscondities. Onderstaand vindt u het inkoopresultaat voor de levering van elektriciteit en aardgas in 2015.

Elektriciteit

Om de risico’s van prijsfluctuatie zoveel mogelijk te ondervangen is het totale elektriciteitsvolume van de deelnemers aan VFI-Energie in drie delen ingekocht. Het uiteindelijke resultaat is een scherp tarief waarbij verantwoorde risico’s zijn genomen in een sterk fluctuerende markt.

In bijlage 1 “Positierapport VFI 2015” is het verloop van de tarieven voor levering 2015 weergegeven met daarbij aangegeven de drie inkoopmomenten.

In onderstaande tabel zijn de definitieve tarieven weergegeven inclusief de toeslag voor duurzame (groen) elektriciteit.

Tabel 1. Inkoopmomenten elektriciteit 2015

De inkoopresultaten zijn vergeleken met de vaste prijs aanbiedingen van de twee grootste elektriciteit leveranciers in Nederland. In tabel 2 zijn de besparingen weergegeven voor het totale inkoopcollectief van VFI.

Tabel 2. Besparingen VFI-Energie t.o.v. NUON en Essent

Er zijn 103 aansluitingen voor levering van elektriciteit in het collectief. De gemiddelde besparing per aansluiting komt daarmee uit op:

  • € 625,- excl. btw t.o.v. NUON
  • € 363,- excl. BTW t.o.v. Essent

Aardgas

De inkoop van het aardgasvolume van de deelnemers in VFI-Energie is verspreid over twee momenten.

In bijlage 2 “Evaluatierapport VFI 2015” is het verloop van de tarieven voor levering 2015 weergegeven met daarbij aangegeven de twee inkoopmomenten.

In tabel 3 is een overzicht opgenomen van de inkoopmomenten en de volumes die op dat moment zijn ingekocht voor zowel groot- als kleinverbruik.

Tabel 3. Inkoopmomenten aardgas 2015

Het aardgastarief kleinverbruik is vergeleken met de vaste prijs aanbiedingen van de twee grootste aardgasleveranciers in Nederland. In tabel 4 zijn de besparingen weergegeven voor het totale inkoopcollectief. De inkoopresultaten van grootverbruikers kunnen niet vergeleken worden, daar dit altijd om een maatwerkaanbieding gaat.

Tabel 4. Besparingen VFI-energie t.o.v. NUON en Essent

Er zijn 73 aansluitingen voor levering van aardgas in het collectief. De gemiddelde besparing per aansluiting komt neer op:

  • - € 289 excl. btw t.o.v. NUON
  • - € 34 excl. Btw t.o.v. Essent.

Kortom er is duurder ingekocht dan de tarieven van NUON en Essent.

Eindresultaat

Als we de inkoopresultaten van alle elektriciteit- en aardgasaansluitingen bij elkaar optellen komen we uit op een besparing van

  • € 43.236,00 excl BTW t.o.v. Nuon
  • € 34.807,60 excl BTW t.o.v. Essent

N.B: De tarieven die wij in de vergelijking voor NUON en ESSENT hebben gebruikt, zijn de tarieven die worden berekend wanneer zowel elektriciteit als aardgas wordt afgenomen. Gescheiden inkopen is niet mogelijk voor deze tarieven.

 

Loading